''Era, la teva, 
una vida girada 
d'esquena al repte. 
Cridat per les paraules 
dels llibres, despertares.''

>
La descoberta
35
/54
La descoberta

Era, la teva, 
una vida girada 
d'esquena al repte. 
Cridat per les paraules 
dels llibres, despertares. 

JEAN SERRA
Entre paraula i silenci, 2001