''Quan, de nit, varen 
estassar l'olivera 
que, des de casa, 
cada matí mirava, 
esquerdat em deixaren.''

>
L'olivera
36
/54
L'olivera

Quan, de nit, varen 
estassar l'olivera 
que, des de casa, 
cada matí mirava, 
esquerdat em deixaren. 

JEAN SERRA
Entre paraula i silenci, 2001