''Sempre buscant-te, 
defugint-te, com l'ona 
cerca la cala 
i torna mar endintre. 
Captiu d'amor, amada.''

>
Mots per a una dona
37
/54
Mots per a una dona

Sempre buscant-te, 
defugint-te, com l'ona 
cerca la cala 
i torna mar endintre. 
Captiu d'amor, amada.

JEAN SERRA
Entre paraula i silenci, 2001