''M’estime, més que allò que en diuen beure amb una diversa companyia,  
beure en solitari...''

37
/105
X

m’estime, més que allò que en diuen beure amb una diversa companyia,  
beure en solitari  
en un racó del menjador  
(no és aquesta la versió que en dóna el fill de puta de suetoni exactament;  
així com escriu la història). 

he estat sempre un home pelut, gras, baix i solitari,  
i el meu principal vici ha estat possiblement allò que en deien vici solitari. 

ara, en deixar de practicar-lo,  
practique aquest altre vici,  
beure així, en solitari. 

el resultat ve a ésser el mateix. 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Horacianes (dins Les pedres de l'àmfora), 1974