''...el nostre darrer acte o darrera voluntat 
serà també una cagada gratuïta, uns orins.''

38
/105
XVII

bon dia, grapat d'aigua, 
escarpidor, gillette, sabó, dentífric. 
bon dia, normalitat o hostilitat de l'oratge, 
volum de merda que he amollat i mire. 
oh, bon dia, veïna, que tornes del mercat.

aquesta bona merda, assaonada i fràgil, 
dóna ganes 
d'invitar a sucar-hi el veïnat.

com la merda s'esmuny en estirar la cadena, 
així són de fugissers els plaers 
que la vida ens depara, els amors, tot això.

ens van parir amb merda i altres amenitats semblants, 
i el nostre darrer acte o darrera voluntat 
serà també una cagada gratuïta, uns orins.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Horacianes (dins Les pedres de l'àmfora), 1974