''aquesta carícia teua,  
en la intimitat nocturna del llit...''

39
/105
XIX

aquesta carícia teua,  
en la intimitat nocturna del llit,  
que probablement executen, a la mateixa hora, innombrables dones,  
de vegades sembla creada per tu únicament  
per a mi  
 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Horacianes (dins Les pedres de l'àmfora), 1974