''...que ningú no sapigués mai quin és el meu nom, com tampoc hom no sap el nom de l’autor d’una marjada.''

42
/105
LXX

molt més que un temple, bastiria  
amb les meues paraules, aspres i  
humils, una marjada com aquelles 

que vaig veure un dia a mallorca.  
les pedres, sàviament organitzades,  
amb una organització ben sòlida,  
contribueixen a salvar de l’erosió  
la terra batuda pels vents marins. 

m’agradaria, amb una semblant assemblea  
de pedres, preservar amb els meus mots  
un idioma, un país, una forma de vida,  
i que ningú no sapigués mai quin és el meu nom, 

com tampoc hom no sap el nom de l’autor d’una marjada. 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Horacianes (dins Les pedres de l'àmfora), 1974