''Senyores: des que só entrat, 
     no ha una hora, 
Ja el meu cor trobe robat 
     d'una senyora.''

2
/9

Senyores: des que só entrat, 
     no ha una hora, 
Ja el meu cor trobe robat 
     d'una senyora. 

Só entrar en aquest ball 
     per mon delit: 
entrí sa i eixiré mal 
     d'amor ferit. 
Per bé que entrí reposat, 
     en esta hora 
Ja el meu cor trobe robat 
     d'una senyora. 

Entrí io sense dolor 
     ni cosa alguna, 
i eixiré ferit d'amor, 
     per ma fortuna; 
i la qui m'ha mal tractat 
     és balladora: 
Ja el meu cor trobe robat 
     d'una senyora. 

És donzella molt galana 
     entre donzelles; 
és discreta i molt humana, 
     bella entre belles. 
Puix donzella m'ha nafrat 
     i m'enamora, 
Ja el meu cor trobe robat 
     d'una senyora. 

JOAN TIMONEDA
Flor d'enamorats, XVI