JOAN TIMONEDA
(1518-1583)

Escriptor dramàtic i editor de València.

Va escriure una gran quantitat de plecs poètics, cançons d'amor i cançoners populars. També és conegut perquè divulgà romanços tradicional i d'altres autors.

Però sobretot destacà en la seva faceta dramàtica. Publicà obres escèniques religioses en català com Aucto de la Iglésia i la bilingüe Aucto del castillo de Emaús. També cultivà el teatre profà (Tres comedias, 1559; Turiana, 1565). 

S'adaptà a les noves tendències narratives de l'època i es convertí en un editor de prestigi, ja que connectà els gustos de l'alta cultura amb públic més amplis.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.