''No em façau eixes ullades, 
cavaller, puix io no us vull: 
mala broca us traga l'ull.''

6
/9

No em façau eixes ullades, 
cavaller, puix io no us vull: 
mala broca us traga l'ull.

No em façau més eixes voltes, 
ni menys eixes correnderes, 
perquè em pareixen revoltes 
falses i molt falagueres; 
vostres burles no són veres 
sinó d'enganyós orgull: 
mala broca us traga l'ull.

No em façau eixes ullades, 
que, si no us vull, és per cert 
vent que són desconcertades, 
que en si porten desconcert: 
vòstron servir descobert 
en mi ningun favor cull: 
mala broca us traga l'ull.

Soplic-vos que no em mireu 
així com acostumau 
ni que jamai festegeu 
del modo que festejau: 
si en mirar perseverau 
i en amor vòstron cor bull, 
mala broca us traga l'ull.

JOAN TIMONEDA
Flor d'enamorats, XVI