'' Jo us dono gràcies
d'haver vingut com ales,
            amor, angoixa,
lentes hores de somnis
que us heu tornat paraules.''

22
/42
Fi

            Jo us dono gràcies
d'haver vingut com ales,
            amor, angoixa,
lentes hores de somnis
que us heu tornat paraules.

                    març-octubre, 1938

MàRIUS TORRES
Poesies, 1947