''Feliç aquell qui pot, amb tota humilitat,
viure en la triple gràcia de la seva amistat.''

>
Tres amigues
37
/42
Tres amigues

                       A la Mercè, l'Esperança i la Maria

            Que qui en ditz mal no pot plus larg mentir
            e qui en ditz bé no pot plus bel ver dir.
                       BERNAT DE VENTADORN

 

La primera és caliu. Com les llars ben cintrades,
és humana per llei, i espurnejant per joc;
alegre, hospitalària, bon company com el foc,
dóna sempre esclafor, i crema de vegades.

La segona és perfum. Com un matí d'abril,
sols per l'olor que en fa sabem les flors que amaga;
té la suavitat del bàlsam per la llaga,
el seu contacte és fresc com un llençol de fil.

I la tercera és respelndor; segons va l'aire,
a vegades és clar de lluna, i altres llamp;
sap escurçar els camins, i omplir d'ocells el camp,
i quan ve, sentim sempre que ens arriba d'enlaire.

Feliç aquell qui pot, amb tota humilitat,
viure en la triple gràcia de la seva amistat.

                       7 de gener, 1942

MàRIUS TORRES
Poesies, 1947