''Dissolt  
 en l'ampla claredat  
           fet música  
     brisa  
             temps! ''

49
/105
Epíleg

[...] 

Com qui a la terra traça  
     amb la mà  
          negligents  
signes  
 que el temps esborra  
    o el vent  
o la mar  
 o la mà de l'home  
        o el temps  
hem invocat l'heroi  
         agenollats  
    al merlet  
i el dolcíssim fantasma  
   ha estat  
    sencer  
davant  
 les nostres súpliques  
    el nostre amor  
      fervent  
Ara  
     companys  
  tornarem al diari  
       afany  
     el diari  
      afer  
penetrats  
    pel seu sentit  
   un amor  
     exigent  
i farem  
 les coses  
     senzilles  
        que ens cal fer  
però tindran  
         una alegria  
     un sentit  
        un designi  
              un vent  
que d'altra forma  
     no tindrien  
            no tindrien  
         El temps  
el martiri  
    la consideració  
       del sacrifici  
     cruel  
haurà enriquit  
  potser  
els nostres projectes  
           els nostres afanys  
       els nostres carrers 

[...] 

El poble  
   el nostre poble  
     t'ha engolit  
             t'ha fet seu  
màrfega suada  
  pensament  
         record  
         pa  
             sement! 

[...] 

Puig Antich  
        et recorde  
   en el nom de les coses que fem  
Dissolt  
 en l'ampla claredat  
           fet música  
     brisa  
             temps!  
Per a tu el meu record  
   aquest jorn  
          planer  
un dia  
          entre els dies  
          que puja  
    sense rent  
Puig Antich  
         murada  
           i  
   vent! 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Puig Antich (fragments), 1989