''Tres coses se poden fer al llit que no cal hom llevar: Déu pregar e ahorar bé a si mateix e gratar lo cul''

4
/4

Tres coses fan hom alegre: salut, riquea e plasent companyia

Tres coses fan l'hom trist: ventre buit e cul esduit e haver mala nuit

Tres coses fan hom gras: molt menjar, molt dormir, la caramella no massa febrir

Tres coses honren hom: riquea, llinatge e bell vestit

Tres coses deshonren hom: mal parlar, esquinçat anar e vent de tras gitar

Tres coses fan hom savi: molt viure, molt llegir e molt cercar del món

Tres coses fan mal clergue: l'ofici de déu leixar, entendre en mercaderia e les parroquianes brocar

Tres coses fan bella dona: bella cara e lo cors e bell vestit

Tres coses fan dona graciosa: bell parlar e bells ulls e bells pits

Tres plers són en aquest món: beure en taverna, jaure en bordell e cagar en prat

Tres plers són: menjar carn, jaure amb carn e cavalcar carn

Tres mals són: vellea, pobrea e desgrat de tota res

Tres coses tolen dormir: paor, dolor e fam

Tres coses fa l'ase ensems: bramar, siular e petejar

Tres coses fan les dones quan es descalcen: tiren la calça, mostren les mamelles e baden lo cul

Tres maneres hi ha de vent de tras: pet, bufa, biula

Tres maneres hi ha d'hòmens: home e homenet e macarrí

Tres coses han les dones que no han los hòmens: pus mirades, pus culades e pus foradades

Tres coses fan bon sermó: hom escient e bell parler e no massa tener

Tres coses fan bell convit: bella casa, bones viandes e bé administrades

Tres coses són de què qualque hora hom se penet: pendre muller, pendre santa orde e entrar en religió

Tres coses són qui fan hom molt viure: menjar poc, tenir-se calt e estar alegre

Tres pudors són sobiranes: pet de col, rot de rave e de cors mort

Tres coses fan diners: fan tort, fan dret e fan furgar cony estret

Tres maneres hi ha d'ulls qui mostren falsia d'hom: alt gardar e baix gardar quan parlaràs amb ell, e fa llenguejar los ulls quan parla

Tres coses se poden fer al llit que no cal hom llevar: Déu pregar e ahorar bé a si mateix e gratar lo cul

ANSELM TURMEDA
Llibre de tres, 1407