''hi va haver un temps que col.leccionava pedres  
ara  
col.leccioneu aigua en cistella.'' 

50
/105

hi va haver un temps que col.leccionava pedres  
ara  
col.leccioneu aigua en cistella  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Antibes, 1976