''hi va haver un temps que col·leccionava pedres  
ara  
col·leccione aigua en cistella.'' 

50
/105

hi va haver un temps que col·leccionava pedres  
ara  
col·leccione aigua en cistella  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Antibes, 1976