''diria catalunya  
diria molt poc més  
acariciaria amb els dits la terrosa cal.ligrafia''

51
/105

diria catalunya  
diria molt poc més  
acariciaria amb els dits la terrosa cal.ligrafia  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Antibes, 1976