''Enyore un temps que no és vingut encara  
com un passat d'accelerada lluita...''

54
/105

Enyore un temps que no és vingut encara  
com un passat d'accelerada lluita,  
de combatius balcons i d'estendards,  
irat de punys, pacífic de corbelles,  
nou de cançons, parelles satisfetes,  
el menjador obert de bat a bat  
i el sol entrant fins al darrer racó.  
Em moriré, però l'enyore jaç  
aquest moment, aquest ram, aquest dia,  
que m'ha de fer aixecar de la fossa  
veient passar la multitud contenta 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Quadern de la derrota, 1980