''Valencià de catalana arrel,  
de permanent convicció central...''

57
/105

Valencià de catalana arrel,  
de permanent convicció central,  
em sé i em dic i em declare fidel  
per sempre més al més íntim principi.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Quadern de la derrota, 1980