''Amb la destral     honesta fèieu llenya,  
amb tant d'amor     com ningú no ho ensenya.  
Secretament,     preserveu la destral! ''

>
Oda mural a Joan Miró
58
/105
Oda mural a Joan Miró

Sentors de fem,     mosques de vaqueria.  
Ah borumballa,     borumballa bòrum!  
Arriben, clars,     al seu sancta sanctòrum,  
meravellats     fonaments del migdia. 

Quatre maons     ens restaven del fòrum.  
Als dalts, aquell     encís de fusteria.  
Ara, calleu,     per estricte decòrum.  
El jorn ha llums     d’una invicta energia! 

Muntava el brau,     tot bramant, la vedella.  
A la viu-viu,     guaitava la donzella:  
mirava el coit     feroç, monumental! 

Amb la destral     honesta fèieu llenya,  
amb tant d'amor     com ningú no ho ensenya.  
Secretament,     preserveu la destral! 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Primer llibre de les odes (dins Manual de conformitats), 1977