''...la teua veu de vegades cremada,  
de pètals breus socarrats a les vores...''

64
/105

La teua veu per a les confidències,  
la teua veu de vegades cremada,  
de pètals breus socarrats a les vores  
en arribar foscament el desig,  
la teua veu que no escolte fa temps.  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Per a tota la mort (dins de Manual de conformitats), 1977