''Et vaig besar aquell dia a la boca,  
oberta i gran, aquells llavis tendrals.  
Encara més, et vaig besar les dents.  
I més delit encara: les genives.''

65
/105

Et vaig besar aquell dia a la boca,  
oberta i gran, aquells llavis tendrals.  
Encara més, et vaig besar les dents.  
I més delit encara: les genives. 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Per a tota la mort (dins de Manual de conformitats), 1977