''Els teus cabells sota la meua mà. 
La meua mà es demorava en ells. ''

66
/105

Els teus cabells sota la meua mà. 
La meua mà es demorava en ells. 
sota la mà, molt àvida, somreies. 
érem contents de qualsevulla cosa. 
ningú dels dos no sabia per què. 
però era així, et recorde i recorde 
el cap petit, els cabells, com un niu.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Per a tota la mort (dins de Manual de conformitats), 1977