''No anava jo: era l'amor qui em duia, 
per tu he mirat, molt amarg, el cantó, 
distretament, però amargament sempre.''

67
/105

Per tu he tornat al carrer dels balcons, 
ben dematí, per veure si et trobava. 
Per tu he tornat moltes nits al carrer 
ple de balcons i de fulles llarguíssimes. 
No anava jo: era l'amor qui em duia, 
per tu he mirat, molt amarg, el cantó, 
distretament, però amargament sempre. 
Mai no ens hem vist, però sempre tornava. 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Per a tota la mort (dins de Manual de conformitats), 1977