''... espere,  
com aquest poble,  
camins clars de banderes  
enlairades que tornen.''  

71
/105

Tot és inútil.  
I això no obstant espere,  
com aquest poble,  
camins clars de banderes  
enlairades que tornen.  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Festes llunyanes, 1978