''Encara em beses, 
amb la boca agraïda 
plena de semen...''

74
/105

Encara em beses, 
amb la boca agraïda 
plena de semen, 
oh adorada! Bese 
els teus mugrons, indòcils.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Et porte un record, avui que et cases (dins Versos per a Jackeley), 1982