''Sol post. El vespre davalla
damunt el camp pla i obert.
L’hort és més tendre i més verd.
Encara el pagès treballa.''

11
/59
L'hort

Sol post. El vespre davalla
damunt el camp pla i obert.
L’hort és més tendre i més verd.
Encara el pagès treballa.

El reflex d’un reguerol.
L’infant torna amb la porcella
i l’al.lota amb la vedella
pel pacífic corriol.

La sínia es queixa, cansada,
i al safareig cau el broll
amb un alegre soroll
que emplena l’hora callada.

L’era amb els daurats pallers,
la casa cúbica i blanca,
les dacseres de la tanca
i el racó dels tarongers.

I l’hortolana disposa,
sota el parral, la frecor 
de l’aromàtic meló
i la síndria verda i rosa.

MARIà VILLANGóMEZ
Elegies i paisatges, 1948