''Pàtria lliure  
i lluminosa i alta!  
I tan petita  
com un cor que no es cansa  
i noble es perpetua. ''

78
/105

Pàtria lliure  
i lluminosa i alta!  
I tan petita  
com un cor que no es cansa  
i noble es perpetua.  

                                Escrit el 1975

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Prat de la Mola (dins Cant temporal), 1980