''Pelets florits en el teu engonal. ''

79
/105
XI

Pelets florits en el teu engonal. 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
L'amant (dins Cant temporal), 1980