''Aigua i terra en abraçada
inextricable i fecunda,
humitat que els camps inunda
subtil i quadriculada...''

>
Ses Feixes
40
/59
Ses Feixes

Aigua i terra en abraçada
inextricable i fecunda,
humitat que els camps inunda
subtil i quadriculada,
conreus de verdor ofegada,
nivell de feina i tranquil.la
aigua negrosa que asila
la granota fugissera.
I munta al cel la palmera
per saludar naus i vila.

MARIà VILLANGóMEZ
La mirada, 1958