''Vent d’esperit, i pluja
per carrers d’infantesa
i en la futura fossa.''

>
Octubre interior
46
/59
Octubre interior

Tardor lleu i profunda
que a nosaltres mateixos
ens torna, ala esmolada,
sabor d’eternitats.
Vent d’esperit, i pluja
per carrers d’infantesa
i en la futura fossa.

MARIà VILLANGóMEZ
La mirada, 1958