''Però els homes, com fabuloses 
estàtues, sense lluita, 
sense força jeuen, com arbres 
abatuts pel vent i pel foc.''

>
Platja
5
/185
Platja

          A Josep M. López-Picó

Però els homes, com fabuloses 
estàtues, sense lluita, 
sense força jeuen, com arbres 
abatuts pel vent i pel foc.

JOAN VINYOLI
Primer desenllaç, 1937