''Secretament anaven a trobar-se 
les mans, com si tinguessin vida 
per elles soles! Quin profund donar-se 
del tot, per elles, amb anhel sens mida!''

>
Secretament anaven a trobar-se
28
/185
Secretament anaven a trobar-se

Secretament anaven a trobar-se 
les mans, com si tinguessin vida 
per elles soles! Quin profund donar-se 
del tot, per elles, amb anhel sens mida!

Com en un crit naixies, arbre insomne 
-ja ple d'ocells d'inextingible ardor, 
creuat de nits, de flames i d'estrelles, 
inconegut encara-  de l'amor.

JOAN VINYOLI
Les hores retrobades, 1951