''Fugiu, ombres!, el cor
que en veritat estima
no tem les ombres, emportat
en el corrent inesgotable
del seu lliurar-se a l’estimat.''

>
Certesa
29
/185
Certesa

Set de vida més alta
que m’omples, ja tristesa
no sento, sols anhel
i profunda esperança.
Fugiu, ombres!, el cor
que en veritat estima
no tem les ombres, emportat
en el corrent inesgotable
del seu lliurar-se a l’estimat.

JOAN VINYOLI
Les hores retrobades, 1951