''Sigues fidel 
a les petites coses; 
no t’és donat volar 
sobre el callat abisme. 
Pel fràgil pont suspès  
del cant humil assaja 
l’incert, boirós camí 
d’aquesta a l’altra vora.''

>
Cap a les deus
34
/185
Cap a les deus

Sigues fidel 
a les petites coses; 
no t’és donat volar 
sobre el callat abisme. 
Pel fràgil pont suspès  
del cant humil assaja 
l’incert, boirós camí 
d’aquesta a l’altra vora.

Caduques flors al prat, 
un raig de sol efímer, 
són ara talismans 
que tot ho transfiguren. 
Les portes del ponent 
de bat a bat se t’obren; 
per elles, riu amunt, 
cap a les deus penetres. 
Indesxifrables són 
els signes que il.luminen; 
el cant humil, però, 
sovint els interpreta.

JOAN VINYOLI
Les hores retrobades, 1951