''No hi ha cap alba en el futur 
ni cap estrella en el record, 
enmig del vent crepuscular; 
sóc en la terra del foc mort,  
cercant només el mar, el mar.''

>
Foc mort
38
/185
Foc mort

Com arribar a l’incendi pur  
de cap aurora, si només 
erro cansat, per un nexcés 
de roca estèril, dins l’obscur? 
No hi ha cap alba en el futur 
ni cap estrella en el record, 
enmig del vent crepuscular; 
sóc en la terra del foc mort,  
cercant només el mar, el mar. 

JOAN VINYOLI
El callat, 1956