''He caminat fins a arribar al profund 
del bosc de la paraula, per on llisquen 
les aigües de silenci; m’he banyat 
en la secreta gorga, ressorgint 
transfigurat en la forest de símbols.''

>
He caminat fins a arribar al profund
43
/185
He caminat fins a arribar al profund

He caminat fins a arribar al profund 
del bosc de la paraula, per on llisquen 
les aigües de silenci; m’he banyat 
en la secreta gorga, ressorgint 
transfigurat en la forest de símbols. 
Ara vago perdut a dues llums 
pel sempre clos enigma de la terra, 
morós, interrogant, i creix la set 
d’un més enllà d’aquest silenci d’aigües. 

JOAN VINYOLI
El callat, 1956