''El mar resta tenaç
en la seva maragda.
Recorda el cel i brilla:
Vocació de l’aigua.''

22
/113
Mar

El caminar ardent
de la frescor de l’aigua.
Verdor horitzontal.
Abril estè d’esquena.

Vora el mar, melodia
del vestir-se dels arbres
i desvestir-se, purs,
del color i la paraula.

El mar resta tenaç
en la seva maragda.
Recorda el cel i brilla:
Vocació de l’aigua.

BLAI BONET
Cant espiritual, 1953