''Cap plany si, fugitiu, 
ja l’or és vent, 
oh cor perplex; 
no vulguis del tresor 
que brilla esquiu 
més que el reflex.''

>
Una variació del mateix poema [l'or]
52
/185
Una variació del mateix poema [l'or]

Qui cerca avarament 
dins la foscor del cor, 
no veu com en el riu 
es manifesta l’or. 
Cap plany si, fugitiu, 
ja l’or és vent, 
oh cor perplex; 
no vulguis del tresor 
que brilla esquiu 
més que el reflex. 

JOAN VINYOLI
El callat, 1956