''Camins de roca llisquen 
ferits de vespre, de tort, 
cap als avencs ominosos. 
Sóc al barranc, em tapen les falgueres, 
oloro crits.''

>
Barranc
67
/185
Barranc

El gos morat, lladrant, fa desmaiar 
roges banderes de silenci 
que flamen lluny. 
Les coves engoleixen 
pastor i ramat, avares. 
Camins de roca llisquen 
ferits de vespre, de tort, 
cap als avencs ominosos. 
Sóc al barranc, em tapen les falgueres, 
oloro crits. 

JOAN VINYOLI
Realitats, 1963