''...el cop 
d’una ala poderosa, 
remorejant, excel.leix 
a dir-me: dia blau, 
corba d’onada, roca encesa 
pel crit del sol. 
                      I cremo tot en cant.''

>
Autoretrat, amb fang i robins
69
/185
Autoretrat, amb fang i robins

Munts informes de runa, 
solars abandonats 
que l’arquitecte no mira, 
clavegueres vessant 
aigües residuals, 
fang i robins: 
domini meu.

Però, de sobte, el cop 
d’una ala poderosa, 
remorejant, excel.leix 
a dir-me: dia blau, 
corba d’onada, roca encesa 
pel crit del sol. 
                      I cremo tot en cant.

JOAN VINYOLI
Realitats, 1963