''Visc a les fosques, 
avar d'imatges col.leccionades 
com munts de cartes i fotografies 
guardades en un moble que grinyola 
de nit, que la humitat reinfla 
i roseguen els corcs.''

>
A los fosques
82
/185
A los fosques

Visc a les fosques, 
avar d'imatges col.leccionades 
com munts de cartes i fotografies 
guardades en un moble que grinyola 
de nit, que la humitat reinfla 
i roseguen els corcs.

Calaix de vida, 
podrida pels desigs 
no satisfets, pel cansament 
d'haver esperat tantes vegades 
i que no hagi mai trobat. 
Tot s'ha tornat avorriment, desdeny i fàstic, 
per covardia, seny o bé impotència.

JOAN VINYOLI
Tot és ara i res, 1970