''Va pujant el temps. 
Escric a la pissarra transparent 
de l’aire signes. He cremat un ram 
de fulles grogues. He d’omplir de nou 
l’eixuta cisterna.''

>
Epíleg
89
/185
Epíleg

Quedem-nos asseguts en algun banc 
de la plaça amb acàcies. Cauen campanades 
de vespre. Va pujant el temps. 
Escric a la pissarra transparent 
de l’aire signes. He cremat un ram 
de fulles grogues. He d’omplir de nou 
l’eixuta cisterna. 

JOAN VINYOLI
Tot és ara i res, 1970