''En veritat us dic 
que no es fa res en veritat sinó 
per la paraula creadora del silenci.''

>
No res, un fum
91
/185
No res, un fum

La poesia allunya de les aparences 
i fa propera la realitat. 
Memòria: perdre’s com en un dellà 
que és sols l’aquí, darrera 
cortines transparents. 
                                   I què veus? 
No res, un fum. 
                         En veritat us dic 
que no es fa res en veritat sinó 
per la paraula creadora del silenci. 

JOAN VINYOLI
Encara les paraules, 1973