''Galtes de cul com mai n'havia vistes!  
Avui comprenc l'encert precís del mot.  
Galtes de cul fresquíssimes, lleugeres.  ''

91
/105

Mires la mar per la finestra oberta.  
Vola una sal per les parets de l'aire.  
Jo et mire el cul alíger i tendral.  
Galtes de cul com mai n'havia vistes!  
Avui comprenc l'encert precís del mot.  
Galtes de cul fresquíssimes, lleugeres.  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Saló (dins de Vaixell de Vidre), 1983