''Menjar formatge, beure vi, 
sota una alzina, amb el celatge al fons 
-roig, gris, morat-, i no sentir cap veu, 
diré que és mitja vida. 
   L'altra mitja, 
la mort va rosegant-la amb dents de llop.''

>
Ramat
112
/185
Ramat

Vénen les cabre d'olor fosca, 
estossegant, negres, vermelles, 
darrera els bocs amb davantal de cuir 
-que no les prenyin totes.

Menjar formatge, beure vi, 
sota una alzina, amb el celatge al fons 
-roig, gris, morat-, i no sentir cap veu, 
diré que és mitja vida. 
   L'altra mitja, 
la mort va rosegant-la amb dents de llop.

JOAN VINYOLI
Vent d'aram, 1976