''...i quan el goig fou caçat fins a l'esglai convuls 
vaig sortir del teu cos i ens vam separar corrents, 
i més tard ens trobàrem i ens vam mirar com si fóssim 
uns altres, ja per sempre units.''

>
Perfectament recordo
118
/185
Perfectament recordo

PERFECTAMENT RECORDO

Perfectament recordo que venies 
pel carrer de la mar, amb foc als ulls, 
quan em veieres en el fosc on t'esperava. 
Sense dir res vàrem anar a un carrer 
del vell raval, terrós i pedregós i rost, 
i, allà, contra la tàpia d'un hort ens abraçàrem 
sota la nit, de pressa, no fos que ens veiés algú; 
i quan el goig fou caçat fins a l'esglai convuls 
vaig sortir del teu cos i ens vam separar corrents, 
i més tard ens trobàrem i ens vam mirar com si fóssim 
uns altres, ja per sempre units. 

JOAN VINYOLI
Vent d'aram, 1976