''...si fores 
pur en el pur, diré que vas donar 
la mesura d’un home.''

>
La mesura d'un home
124
/185
La mesura d'un home

Ben sospesat, els dies 
de joventut valen molt 
per no donar-los un alt preu. 
Si foren rics de foc i d’acció i disponibles 
a tot 
        -una nit estelada 
no la desdenyis, no val menys que els erms 
transitats per la mort. 
                                  Si fores 
fracàs, anhel i solitud i reserva 
de la guspira que encén boscos 
                                                  i no sols 
projecte avar de guanys 
d’hipòcrita domini, 
                               sobretot si fores 
pur en el pur, diré que vas donar 
la mesura d’un home. 

JOAN VINYOLI
Vent d'aram, 1976