''No tinc ara temps 
de cavalcar els encesos 
cavalls. 
             Sento que tanquen 
el bar. 
           Anem a la segura 
mort transitòria 
del son. 
             I fem per començar 
noves formes de vida.''

>
No tinc ara temps
125
/185
No tinc ara temps

No tinc ara temps 
de cavalcar els encesos 
cavalls. 
             Sento que tanquen 
el bar. 
           Anem a la segura 
mort transitòria 
del son. 
             I fem per començar 
noves formes de vida. 

JOAN VINYOLI
Vent d'aram, 1976