''No hi ha cap novetat. 
La crosta ja resseca de la vida, 
cal només arrencar-la, baldament 
faci mal: trobareu el que som: 
aiguavessants d'una mateixa soledat.''

>
No hi ha cap novetat
133
/185
No hi ha cap novetat

No evocaré mai més els dies 
del nostre amor. 
    No hi ha cap novetat. 
La crosta ja resseca de la vida, 
cal només arrencar-la, baldament 
faci mal: trobareu el que som: 
aiguavessants d'una mateixa soledat. 

JOAN VINYOLI
El griu, 1978