'' -He comprat  
raves, naps i xirivies.  
-Això són artilleries  
 del pecat!  ''

>
Diàleg domèstic
95
/105
Diàleg domèstic

 -D'on venies?  
 -Del mercat.  
-I compraves, o venies?  
 -He comprat  
raves, naps i xirivies.  
-Això són artilleries  
 del pecat!  
-Li done gust, tots els dies,  
moltes voltes al forat.  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Cançoneret de Ripoll, 1985